Okolje in kakovost

Potrebujete pomoč?

Pokličite +386 1 2806 200 ali nam pišite na info@kig.si

OKOLJSKA POLITIKA

Vodstvo podjetja in vsi zaposleni v podjetju se zavedamo, da le okolju prijazno podjetje, ki izvaja in izpolnjuje vse okoljske standarde, zagotavlja prijetno delovno okolje in sožitje z sosedi in okolico.

Za dosego omenjenih ciljev se zavezujemo, da bomo tudi v prihodnje izvajali naslednje aktivnosti:

 • Skrb za okolje vključujemo v posamezna investicijska vlaganja, ter tako v največji možni meri preprečujemo nastajanje negativnih vplivov na okolje
 • Vpeljujemo tehnologije, ki so ekološko primernejše in vplivajo na izboljševanje procesov, ter zmanjševanje obremenjevanja okolja
 • Zmanjšujemo tveganje za nastanek izrednih dogodkov in izboljšujemo postopke za ukrepanje v takih primerih
 • Skrbimo za racionalno rabo energentov in zmanjševanje nastajanja odpadkov
 • Z izobraževanjem, usposabljanjem in ozaveščanjem zaposlenih, vplivamo na odgovornejši odnos do okolja
 • Dosledno spremljamo in upoštevamo vse veljavne zakonske predpise, ki so povezane z našimi pomembnimi okoljskimi vidiki in cilji.
 • Dobavitelje in pod-pogodbenike seznanjamo z našo okoljsko usmeritvijo in jim posredujemo okoljsko politiko
 • Zastavljamo si okvirne ter izvedbene okoljske cilje in programe, ter letno preverjamo njihovo učinkovitost in možnosti izboljševanja
 • Zavzemamo se za nenehno izboljševanje sistema ravnanja z okoljem in pridobivanjem dodatnega zaupanja tako lokalnega prebivalstva, kot naših kupcev
 • Okoljska politika je dostopna javnosti.

Vodstvo podjetja in vsi zaposleni se nenehno zavzemamo za čim bolj prijetno delovno okolje, ter za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanja okolja.

 

POLITIKA KAKOVOSTI

Vsi zaposleni v družbi KIG d.d. se zavedamo svojega poslanstva in imamo jasno vizijo ter natančno opredeljene cilje. To dosegamo z zavestnim dvigovanjem pripadnosti zaposlenih.

 • Našim kupcem moramo zagotoviti visoko kakovostne izdelke in storitve. Zavedamo se, da je zadovoljstvo kupcev ključno za uspešno poslovanje družbe.
 • Kakovostne izdelke in storitve omogočajo naši zaposleni na svojih delovnih mestih z ustrezno usposobljenostjo in motivacijo.
 • Vsi zaposleni se zavedamo pomena medsebojnega vzajemnega sodelovanja med posameznimi procesi.
 • Urejeni medsebojni odnosi, ustrezni delovni pogoji in nenehno izobraževanje zaposlenih se izraža v zadovoljstvu zaposlenih, kar vpliva na kakovost naših izdelkov in storitev.
 • Vzajemni odnosi z našimi dobavitelji pripomorejo k skupnim uspehom ter omogočajo obojestransko zadovoljstvo, kar je pomemben element za izboljšanje kakovosti.
 • S kakovostnim delom, uspešnim poslovanjem in točnim ter pravočasnim informiranjem lastnikov naše družbe ustvarjamo temelje za prihodnost.
 • Varovanje našega okolja je ena osnovnih pravic, dolžnosti in odgovornosti vseh zaposlenih družbe.

Zakaj je dobro delati z nami?
Edinstveni

Vse na enem mestu: mehanska in ročna obdelava od načrtovanja do izvedbe, od surovine do končnega izdelka narejeno v vsaki želeni barvi

Izkušeni

Več kot 65 let izkušenj pri delu s pločevino in cevmi, z aluminijem in inoxom, h kakovosti naravnano in produktivno osebje

Stabilnost

Boljši od konkurence – finančna stabilnost, član skupine MSIN (100 milijonov EUR letnih prihodkov), certificirani dobavitelj podjetja IKEA.

Zanesljivi

Sistemsko upravljanje procesa načrtovanja & dobave & proizvodnje.

Stalnost

Zagotovljena s certifikatom ISO (9001, 14001,27001), najsodobnejša informacijska oprema.

Sledljivost

Z našo programsko rešitvijo LPPM nudimo POPOLNO SLEDLJIVOST

Kakovost

Zagotavljamo najvišjo KAKOVOST, ker uporabljamo samo najboljše materiale

Varnost

Zagotavljamo najvišjo stopnjo VARNOSTI s široko izbiro varnostnih elementov

Drugačni

Ker proizvajamo visoko zmogljive prometne znake

Boljši

Ker imamo s strani 3M certificirano proizvodnjo in dajemo do 12-letno garancijo za natisnjene znake

Dodana vrednost

Z učinkovitim proizvodnim procesom in sposobnostjo vključevanja različnih tehnologij in izdelkov