Poslanstvo, vizija in cilji družbe

Potrebujete pomoč?

Pokličite +386 1 2806 200 ali nam pišite na info@kig.si

Kodeks o upravljanju družb v skupini MSIN

Etični kodeks skupine MSIN in družbe KIG

 

Poslujemo v skladu s sledečimi vrednotami:

·         zavezanost k uresničevanju ciljev,

·         transparentnost in doslednost,

·         sodelovanje in timsko delo ob spoštovanju posameznika

·         profesionalnost in strokovna odličnost.

 

Poslanstvo družbe

Skupina KIG bo:

 • ustvarjala pričakovano vrednost za lastnika
 • skrbno gospodarila z lastnimi sredstvi ( infrastrukturne, strojne in človeške kapacitete)
 • skrbela za varnost pri delu in korekten odnos do zaposlencev
 • prilagajala svoj poslovni model optimalni izrabi vseh resursov
 • korektno sodelovala z dobavitelji in si tako zagotavljala najboljše možne nabavne pogoje
 • dobro poznala svoje kupce in jim nudila kvalitetne proizvode/storitve v dogovorjenih rokih in hiter, fleksibilen ter profesionalen odziv na njihove potrebe,
 • družbeno odgovoren partner v okolju v katerem deluje ( »dober« sosed) 

 

Vizija družbe

ADVANCED METAL SOLUTIONS TO FIT YOUR IDEAS!

Prometna divizija:

Vodilni in največji ponudnik širokega nabora prometne signalizacije/opreme/storitev in »pametnih« rešitev za vodenje, upravljanje in nadzor prometa v Sloveniji, vodilni ponudnik programa VERESIS (registrske tablice in z njimi povezane rešitve) v SLO in za »tretje« države

Kovinska divizija:

biti dobavitelj večjim in srednje velikim evropskim podjetjem in izvažati več kot 70% letne realizacije, na programu trgovinske opreme biti vodilni in največji izvoznik v SLO

 

Strateški cilji družbe

Za usmerjenje družbe v doseganje vizije, postavlja družba sledeče strateške cilje za srednjeročno obdobje (5 let):

 • vzpostaviti poslovni model, ki bo optimalno izkoriščal vse resurse-koncentracija proizvodnje vseh družb
 • popolnitev vsebin produkta VERESIS, vzpostaviti referenčni proizvodni center na domači lokaciji in oblikovati model za  trženje ter določiti prodajne kanale/načine
 • samostojno ali v sodelovanju s partnerji oblikovati produkte z višjo dodano vrednostjo (pametne rešitve, navtika, …)
 • povečati število in delež kupcev, ki naročajo na zalogo. Zmanjšati vpliv projektnih dobav in sezonskosti posameznih programov
 • povečati delež izvoza
 • vzpostaviti široko mrežo kooperantov (izdelki, storitve, kadri) za obvladovanje špic
 • povečanje  proizvodne učinkovitosti z izvajanjem meritev KPI v okviru ključnih proizvodnih procesov in usmerjenim investiranjem v potrebne naprave s ciljem obvladovanja obdelave različnih materialov, skrajševanja dobavnih rokov in povečevanjem kvalitete izdelkov 

 

Temeljni cilji družbe

Družba KIG d.d. bo ohranila lastne kapacitete za pokrivanje ključnih postopkov proizvodnje z visoko dodano vrednostjo ter serijsko izdelavo. Za pokrivanje sezonskih nihanj, delovno intenzivnih procesov z nizko dodano vrednostjo ter netipskih naročil bo uporabila mrežo podizvajalcev in dobaviteljev (»out-sourcing«).

 

Vrzeli za rast: poglabljanje trga, širitev trga, novi proizvodi

Rast bo skupina dosegla primarno na tujih trgih s proizvodnjo po naročilu (kovinska divizija) oz. trženjem lastnih produktov (prometna divizija). Takšen pristop zahteva minimalno organizacijo za razvoj trga in najbolj izkorišča osnovno konkurenčno prednost: znanje.

 

 

Ig, 6.4.2017                                                                                                                                           Direktorica družbe

                                                                                                                                                                Marjana NOVAK

Zakaj je dobro delati z nami?
Edinstveni

Vse na enem mestu: mehanska in ročna obdelava od načrtovanja do izvedbe, od surovine do končnega izdelka narejeno v vsaki želeni barvi

Izkušeni

Več kot 65 let izkušenj pri delu s pločevino in cevmi, z aluminijem in inoxom, h kakovosti naravnano in produktivno osebje

Stabilnost

Boljši od konkurence – finančna stabilnost, član skupine MSIN (100 milijonov EUR letnih prihodkov), certificirani dobavitelj podjetja IKEA.

Zanesljivi

Sistemsko upravljanje procesa načrtovanja & dobave & proizvodnje.

Stalnost

Zagotovljena s certifikatom ISO (9001, 14001,27001), najsodobnejša informacijska oprema.

Sledljivost

Z našo programsko rešitvijo LPPM nudimo POPOLNO SLEDLJIVOST

Kakovost

Zagotavljamo najvišjo KAKOVOST, ker uporabljamo samo najboljše materiale

Varnost

Zagotavljamo najvišjo stopnjo VARNOSTI s široko izbiro varnostnih elementov

Drugačni

Ker proizvajamo visoko zmogljive prometne znake

Boljši

Ker imamo s strani 3M certificirano proizvodnjo in dajemo do 12-letno garancijo za natisnjene znake

Dodana vrednost

Z učinkovitim proizvodnim procesom in sposobnostjo vključevanja različnih tehnologij in izdelkov