Novice

Potrebujete pomoč?

Pokličite +386 1 2806 200 ali nam pišite na info@kig.si

Potrditev plana in investicij v skupini KIG

18. 12. 2017

Organi upravljanja so v novembru potrdili poslovne načrte družb: KIG d.d., KIG KGA d.o.o. in Meblo Signalizacija d.o.o. za leto 2018. Zaradi neponovljivosti nekaterih projektov, pridobljenih v 2017, drugačnega produktnega miksa ter vlaganj v marketing in zaposlovanju v prodaji skladno z novo strategijo, je indeks konsolidiranih prihodkov  potrjen na vrednosti 100 in indeks EBITDA na vrednost 90. Poseben izziv leta 2018 bo izvedba investicij v zamenjavo ključnih strojev v pločevinarskem delu proizvodnje ter zmanjševanja IT tveganj  in sicer v skupni vrednosti 1,56 mio eur.


KIG se predstavlja na sejmu STUVA

07. 12. 2017

KIG predstavlja novosti na področju tunelskih znakov z notranjo osvetlitvijo na sejmu STUVA Exopo, kjer razstavljajo vsa najpomembnejša podjetja tunelske industrije.


MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o.-uvedba nadgrajene programske rešitve TSM2

20. 11. 2017

V družbi MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. smo z oktobrom pričeli uporabljati nadgrajeno programsko rešitev za obvladovanje procesa prodaje in proizvodnje prometne signalizacije – TSM2, ki nam omogoča prenos prejetih spletnih povpraševanj v Pomočniku, v naročila proizvodnji ter hkrati aktivacijo vseh potrebnih aktivnosti in dokumentov v informacijskim sistemom Pantheon. Nadgradnja pomeni tudi veliko dodano vrednost za prodajni proces, saj aplikacija TSM2 omogoča izdelavo ponudb z detajlnim opisom in sliko izdelkov, ki so v ponudbi. 


Pojasnilo za javnost

08. 11. 2017

Podjetje KIG d.d. v zvezi s prispevkom »Bomo registrske tablice preplačali za 120 odstotkov?« v oddaji KODA na TV SLO1 dne 7. 11. 2017 in prispevkom »Predrage registrske tablice?« v oddaji Dnevnik ob 19.uri na TV SLO1 dne 7. 11. 2017 glede na zavajajoče in nepopolne informacije zainteresirani javnosti podaja naslednje pojasnilo:

Ministrstvo za infrastrukturo je dne 20. 4. 2017 razpisalo javno naročilo »Izdelava in dobava registrskih in preskusnih tablic za motorna in priklopna vozila«. V obseg tega naročila ne sodi zgolj izdelava registrskih tablic kot produkta, pač pa tudi vse spremljajoče aktivnosti, kot npr. skladiščenje, dobava do registracijskih organov, vzpostavitev programske opreme za sledenje posamezni registrski tablici, nadzorovano uničenje, ustrezno varovanje vseh prostorov, kjer se tablice nahajajo ipd. Za prijavo na razpis je bil vsak ponudnik dolžan izdelati tudi vzorce registrskih tablic, s čimer je izkazal obvladovanje tehnologije izdelave registrskih tablic ter tudi svojo natančnost in upoštevanje zahtev naročnika. Dimenzija in vsebina sta predpisani z zakonodajo, zato registrske tablice ne morejo biti narejene mimo teh zahtev. Nenazadnje registrska tablica predstavlja javno listino, ki je večkrat tudi predmet ponarejanja, zato mora imeti ustrezne zaščite in biti izdelana v skladu s predpisi, da lahko pristojni organi (npr. policija, carina…) 'ponaredke' prepoznajo že neposredno na terenu.

Naj poudarimo, da Ministrstvo za infrastrukturo v razpisu ni postavljalo nemogočih zahtev, ki bi jih lahko izpolnil le en ponudnik, pač pa vse zahteve izhajajo iz veljavne zakonodaje. Prav tako ne držijo namigovanja, da se dosedanje reference ponudnikov sploh niso upoštevale, saj so bile tudi reference ena od zahtev naročnika za usposobljenost ponudnikov. Noben ponudnik naročnika ni opozoril na domnevno omejujoče zahteve v razpisu, niti ni vložil zahtevka za revizijo zoper zahteve naročnika.

Ministrstvo za infrastrukturo je v odločitvi o oddaji naročila, ki je bila sprejeta 26. 9. 2017, obširno pojasnilo, v čem so vzorci ponudnika Erich Utsch AG neustrezni (npr. ne vsebujejo vseh zahtevanih zaščitnih elementov) oz. v čem so pomanjkljivosti, zaradi česar ponudnik Erich Utsch AG ni uspel izkazati, da je sposoben izdelati registrske tablice skladno z veljavnimi zahtevami (npr. neustreznost pripadajoče tehnične oz. delavniške dokumentacije, nenatančnost pri izdelavi grba, neustreznost vzorcev predpisanih retroodsevnih materialov, nepredložitev certifikatov o ustreznosti barv, spreminjanje predpisane vsebine preskusnih tablic, neizkazovanje potrebnih resursov za izvedbo postopkov, neustrezno varovanje prostorov).

Skladno s predpisi o javnem naročanju je bila ponudba Erich Utsch AG nedopustna in je naročnik ni smel upoštevati, saj bi sicer kršil pravila Zakona o javnem naročanju. Naj poudarimo, da skladno z predpisi o javnem naročanju naročnik ne ocenjuje, kaj je ponudnik na splošno sposoben izdelati, temveč ocenjuje ustreznost predložene ponudbene dokumentacije glede na zahteve razpisa.

Naročnik je tako upravičeno in povsem zakonito izbral ponudbo podjetja KIG d.d., ki je edino oddalo popolno in pravilno ponudbo.

V povezavi z očitki o visoki ceni izpostavljamo tudi okoliščine v zvezi s ceno registrskih tablic. Povprečna cena registrske tablice v 8 primerljivih evropskih državah znaša 9,46 EUR, ponudba KIG d.d. pa znaša 7,64 EUR, kar predstavlja 81% povprečne primerljive cene v primerljivih državah. Ta podatek kaže, da so tablice v Sloveniji skoraj 20% cenejše od primerljivega povprečja.

Primerjava cen tablic po EU

Glede primerjave cen ponudbe podjetja KIG d.d. in Erich Utsch AG pa poudarjamo, da je vsakršna primerjava nekorektna. Iz ugotovljenih pomanjkljivosti ponudbe Erich Utsch AG je jasno razvidno, da ponudnik ni pravilno ocenil obsega svojih obveznosti iz naročila, zaradi česar tudi ni mogel pravilno oceniti stroškov, ki mu bodo z izvajanjem del nastali. Poenostavljanje pri postopkih izdelave (npr. uporabljal bi isti stroj za tisk registrske oznake (vroči tisk) na registrskih tablicah in samolepilnih preskusnih tablicah (kjer vroči tisk že zaradi narave materiala ni mogoč, ipd.), tehnično nedopustno varčevanje pri materialih (npr. ne ve, da iste folije ne more uporabiti za registrske tablice in za samolepilne preskusne tablice, ipd.) ter kadrih in drugih sredstvih (npr. lepljenje grbov, distribucija tablic, ipd.) in nezagotavljanje izvedbe vseh procesov (dokumentirano uničevanje, vodenje baze uničenih tablic z on-line dostopom za pooblaščene uporabnike), ki jih naročnik zahteva, seveda lahko pripelje do nižje ponudbene cene. Šele, če bi Erich Utsch AG v svojo ponudbo vključil vse zahteve, ki jih je postavil naročnik in jih je izpolnil tudi  KIG d.d, bi bilo primerjanje ponudbenih cen korektno. Dokler pa imamo pred seboj ceno konkurenta, katerega ponudba ne izpolnjuje vrste temeljnih zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije, in ceno ponudnika, ki je vse zahteve naročnika izpolnil, je vsakršna medsebojna primerjava nedopustna, nestvarna in zavajajoča.

Pojasnilo zaključujemo s ceno, ki jo Erich Utsch AG ponuja za registrsko tablico v Nemčiji. Tam znaša cena tablice, ki jo dobavlja, med 9,6 in 13 EUR. Pri tem dobavitelj v Nemčiji ne izvaja vrste spremljevalnih aktivnosti, ki jih je v Sloveniji dolžan izvajati (npr. skladiščenje, dobava do registracijskih organov, vzpostavitev programske opreme za sledenje posamezni registrski tablici, nadzorovano uničenje, ustrezno varovanje vseh prostorov ipd.) in torej iz tega naslova nima nobenih dodatnih stroškov, kar pomeni, da bi morala biti cena v Nemčiji kvečjemu nižja od ponujene cene v Sloveniji. Ta primerjava jasno kaže, da ponujena cena Erich Utsch AG ni realna oz. da registrske tablice po ponujeni ceni v Sloveniji ne  morejo biti izdelane v skladu s predpisi oz. zahtevami naročnika.

Zaradi neresničnosti, danih v javnost, je naše podjetje utrpelo poslovno in moralno škodo, ki jo bo s pravnimi ukrepi poskušalo v največji možni meri odpraviti in hkrati zagotoviti, da bo javnost o tematiki, ki jo upravičeno zanima, obveščena resnično, pošteno in celovito.


KIG Z NOVO STRATEGIJO V VEČJI INVESTICIJSKI CIKEL

09. 10. 2017

Družba KIG je sprejela nove smernice Strategije razvoja za obdobje 2018-2022, v okviru katerih se načrtuje tudi večji investicijski cikel. Vlaganja so predvidena po celotnem spektru identificiranih potreb (stroji in naprave, nepremičnine, HRM, logistika, IT, R&D).  Posledično  sta prenovljeni tudi poslanstvo in vizija družbe.

Strategija je usmerjena v rast ne tabličnih in ne nepremičninskih programov Skupine KIG in na maksimalno izkoriščanje notranjih sinergij in resursov Skupine KIG ter tudi širše v skupini MSIN za vse obstoječe in nove produkte/rešitve - ob prepoznavanju bodočih trendov razvoja na ciljnem področju  = Mobility Ecosystems.


Zakaj je dobro delati z nami?
Edinstveni

Vse na enem mestu: mehanska in ročna obdelava od načrtovanja do izvedbe, od surovine do končnega izdelka narejeno v vsaki želeni barvi

Izkušeni

Več kot 65 let izkušenj pri delu s pločevino in cevmi, z aluminijem in inoxom, h kakovosti naravnano in produktivno osebje

Stabilnost

Boljši od konkurence – finančna stabilnost, član skupine MSIN (100 milijonov EUR letnih prihodkov), certificirani dobavitelj podjetja IKEA.

Zanesljivi

Sistemsko upravljanje procesa načrtovanja & dobave & proizvodnje.

Stalnost

Zagotovljena s certifikatom ISO (9001, 14001,27001), najsodobnejša informacijska oprema.

Sledljivost

Z našo programsko rešitvijo LPPM nudimo POPOLNO SLEDLJIVOST

Kakovost

Zagotavljamo najvišjo KAKOVOST, ker uporabljamo samo najboljše materiale

Varnost

Zagotavljamo najvišjo stopnjo VARNOSTI s široko izbiro varnostnih elementov

Drugačni

Ker proizvajamo visoko zmogljive prometne znake

Boljši

Ker imamo s strani 3M certificirano proizvodnjo in dajemo do 12-letno garancijo za natisnjene znake

Dodana vrednost

Z učinkovitim proizvodnim procesom in sposobnostjo vključevanja različnih tehnologij in izdelkov