KIG D.D USPEŠNO SODELUJE PRI OPREMLJANJU CESTNIH PREDOROV V BOSNI IN HERCEGOVINI

V mesecu juliju smo dobavili 150 znakov z notranjo osvetlitvijo za predora Perčuj (1022m) in Ričice (628) na avtocestnem koridorju Vc.
S tem projektom KIG d.d utrjuje vodilni položaj proizvajalca tunelskih znakov z notranjo osvetlitvijo v JV Evropi.