ENERGETSKA PRENOVA V KIGU

V mesecu maju smo zaključili z investicijami, ki nam bodo pomagale, da bomo energetsko bolj učinkoviti.

  • zamenjava energenta za ogrevanje (UNP -> zemeljski plin)
  • zamenjava starega, dotrajanega plinskega kotla z novim kondenzacijskim
  • posodobitev krmiljenja kotlovnice
  • zamenjava oken in obnovitev fasade na upravni stavbi
  • preplastitev dela dvorišča, ki je najbolj obremenjen