O podjetju

Podjetje KIG je bilo ustanovljeno leta 1948 z glavnim ciljem, da bi proizvajalo funkcionalne kovinske izdelke. Leta 1961 je podjetje začelo proizvajati registrske tablice za vozila za takratno SR Slovenijo, ki je bila del nekdanje Jugoslavije. Vse do danes je ostala proizvodnja in dobava registrskih tablic za avtomobile temelj KIG-ovega poslovanja. Druge proizvodne linije iz lahke pločevine in cevi so se razvijale skozi različna obdobja v zgodovini podjetja, zlasti v soodvisnosti od zahtev na trgu. Danes je podjetje prepoznavno po kovinskih rešitvah za opremo objektov (hoteli, trgovine, drugi javni prostori), vse bolj pa se uveljavlja tudi na področju prometnih rešitev.

 

KIG se od svojih konkurentov razlikuje z jasno vizijo in občutkom za odgovornost do svojih zaposlenih, kupcev, dobaviteljev, lastnikov in podjetja kot celote.

Naše vrednote so:

  • Zavezanost k uresničevanju ciljev ob upoštevanju trajnostnih principov poslovanja
  • transparentnost in doslednost,
  • sodelovanje in timsko delo ob spoštovanju posameznika,
  • profesionalnost in strokovna odličnost.

 

Etični kodeks ZLATA PRAVILA RAVNANJA

Družba KIG je pristopila tudi k Etičnemu kodeksu skupine MSIN, katere del je tudi Skupina KIG. V njem so zapisana »Zlata pravila ravnanja«, s katerimi se zavezujemo, da pri svojem delu ravnamo profesionalno in poslovno ter da svoje ravnanje in ravnanje drugih merimo po visokih etičnih standardih.

Podjetje KIG d.d. je sprejelo politiko zasebnosti, ki se nanaša na obdelavo osebnih podatkov, ki se zbirajo in obdelujejo tako na spletu, kot za osebne podatke, ki se zbirajo in obdelujejo na podlagi zakona, pogodbe ali drugi pravni podlagi.

 

ORGANIZIRANOST

KIG d.d. je delniška družba in član skupine MSIN.

Skupino KIG sestavljajo:

KIG d.d. in hčerinski družbi:

  • KIG KGA d.o.o. – družba z omejeno odgovornostjo (100% lastništvo): specializirana za proizvodnjo registrskih tablic za vozila za Slovenijo in tuje države
  • Meblo Signalizacija d.o.o. Nova Gorica – družba z omejeno odgovornostjo (100% lastništvo): vodilni slovenski proizvajalec prometne signalizacije.