KIG JE USPEŠNO PRESTAL PRESOJO ISO 14001

Beareau Veritas je opravil presojo za podaljšanje certifikata sistema ISO 14001 v KIG d.d. Pohvalili so bistveno izboljšanje proizvodnih površin in izboljšano upravljanje z odpadki.