KIG® JE USPEŠNO PRESTAL PRESOJO ISO 9001

Beareau Veritas je opravil presojo za podaljšanje certifikata sistema kakovosti ISO 9001 v KIG d.d. in KIG KGA d.d. Pohvalili so napredke podjetja v zadnjem letu.