SKUPINA KIG JE ZABELEŽILA DOBRE REZULTATE PRI MERJENJU ORGANIZACIJSKE KLIME

V Skupini KIG merimo organizacijsko klimo že 10 let ter s ponosom ugotavljamo, da se le ta skozi leta izboljšuje.

V primerjavi s preteklimi meritvami (2017 in 2016) je opaziti velik napredek in pozitiven preskok pri vseh dimenzijah klime in dejavnikih zadovoljstva, kljub temu, da smo že lani dosegali zelo visoke-nadpovprečne rezultate. Skupna vrednost klime znaša 3,78, kar je najvišje do sedaj.