Uspešna kontrolna presoja ISO 9001 in ISO 14001 v Skupini KIG

V mesecu juliju je bila izvedena kontrolna presoja po ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015 standardu s strani podjetja Bureau Veritas za vsa podjetja v Skupini KIG (KIG d.d., KIG KGA d.o.o. ter MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. NOVA GORICA).

Neskladnosti niso bile ugotovljene, prejeli pa smo nekaj priporočil in observacij, ki jih bomo upoštevali pri našem nadaljnjem poslovanju.