Tunelski znaki za hrvaške avtoceste

V zadnjih letih je v EU velik poudarek na izboljšanju varnosti v cestnih predorih. Po posameznih državah poteka prenova v skladu z direktivo 2004/54/ES o minimalnih varnostnih zahtevah za predore v vseevropskem cestnem omrežju.
Tako smo dobavili znake z notranjo osvetlitvijo za projekt nadgradnja sistema SOS postaj v predorih na hrvaških avtocestah A1 in A4.